- Program storitev in proizvodov sega od svetovanja in planiranja do dobave kompleksnih energetsko optimiranih naprav, izvedenih na ključ, v industriji izdelave in predelave umetnih mas, predelave in obdelave kovin, v živilski industriji, medicini in kemiji.

Zmanjševanje porabe energije za delovanje hladilnega sistema v podjetjih
Stroške delovanja hladilnega sistema je možno z uporabo določenih ukrepov drastično znižati. V času vedno višjih cen energije so ti ukrepi nujni za ohranitev konkurenčnosti podjetja na tržišču. Enotno mnenje na trgu je, da bodo cene energentov v prihodnosti še naraščale. Na to ceno porabnik nima nobenega vpliva, lahko pa vpliva na porabo energije. Celostni koncepti za varčevanje z energijo so odgovor na to zahtevo.

Presenetljivo velika možnost varčevanja z energijo in hiter povratek investicije
Na področju procesnega hlajenja lahko sofisticirani koncepti in napredne ONI tehnologije zmanjšajo stroške delovanja hladilnega sistema tudi za 40%. S tem so investicijski stroški povrnjeni v najkrajšem času. Če poleg tega obstaja še možnost izrabe odpadne toplote iz proizvodnje za ogrevanje, je to še dodaten prihranek pri energiji. Glede na izkušnje iz prakse se investicija praviloma povrne v enem do dveh letih. Pri financiranju rešitev podjetja SIES-RENT za varčevanje z energijo, npr. z leasingom, so stranke ugotovile, da so prihranki pri energiji večkratni v primerjavi s stroški financiranja.
Izraba odpadne toplote zagotavlja brezplačno energijo za ogrevanje
Odvedeno toploto iz hladilnih krogotokov, npr. pri brizgalnih strojih ali hidravličnih stiskalnicah, je možno idealno izkoristiti za ogrevanje in tako nadomestiti drage energente, kot sta olje in zemeljski plin. Investicija se lahko povrne v zelo kratkem času. Posebej razviti sistemi omogočajo izrabo odpadne toplote za ogrevanje pisarn, skladišč, proizvodnje in ostalih prostorov. Številni primeri v praksi dokazujejo, da je možno stroške ogrevanja z uporabo te tehnike znižati za do 80%.